FutureTALK TO ME

TALK TO ME

Talk to me to innowacyjne narzędzie informatyczno-terapeutyczne do wczesnej diagnozy i terapii mowy dzieci. Skutecznie  łączy pracę terapeutyczną z aplikacją stymulującą rozwój mowy u małych pacjentów.

TALK TO ME powstało, ABY skutecznie wspierać rozwój mowy u dzieci w wieku 2 do 5 lat.

Aplikacja zapewnia szybsze i efektywniejsze oddziaływanie na dziecko – co z kolei skutkuje skróceniem terapii, uatrakcyjnieniem jej i skuteczniejszym procesem terapii.

JAK TO Działa?

Terapia wykorzystuję specjalistyczną  aplikację „Talk to me”, która  zachęca pacjenta (dziecko) do  wypowiedzenia określonego dźwięku – który został zaprogramowany wprowadzonego przez terapeutę. Tym sposobem proces terapii podlega wielowymiarowej analizie terapeutycznej a także wykorzystuje się pozytywne bodźcowanie w celu zachęty do pracy małego pacjenta.

ORM czyli OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY

Opóźnienie rozwoju mowy dzieci skutkuje w większości ich nieharmonijnym rozwojem poznawczym i emocjonalnym. Im szybciej dziecko przyswaja umiejętności nadawania mowy – czyli werbalnego porozumiewania się, tym szybciej jest w stanie zrozumieć, i dać sobie wytłumaczyć, swój wewnętrzny, jak i otaczający świat.

Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy wkracza w system edukacji przedszkolnej z problemem, który nierozwiązany skutkuje problemami: emocjonalnymi, z przyswajaniem wiedzy oraz budowaniu relacji między rówieśnikami.

Skuteczna  i szybka metoda pracy z dziećmi, u których diagnozuje się ORM spowoduje ograniczenie ww. ryzyka.

Zaburzenia rozwoju mowy obserwuje się na różnych płaszczyznach m.in. – dyslalii czyli zaburzeń fonetycznych;  dyzartrycznych – czyli na poziomie wykonawczym mowy oraz afatycznych – niedorozwój mowy o typie afazji głównie ekspresyjnej czyli w zakresie nadawania mowy.

Najczęściej stosuje się terapie polegające na powtarzaniu i nauce nazywania i odtwarzania onomatopei. Innowacyjność metody „Talk to me” polega na zintensyfikowaniu jej w kierunku kompetencji komunikacyjnej. Terapeuta pracujący tą metodą prowokuje dziecko do interakcji werbalnej, co wymusza włączenie zależności – mówię – dostaję (wygrywam!).

APLIKACJA, KTÓRA WSPÓŁPRACUJE Z TERAPEUTĄ

Talk to me zapewnia holistyczną Interakcję pomiędzy aplikacją a dzieckiem przy udziale terapeuty oraz rodzica/opiekuna. W zależności od głębokości zaburzenia aplikacja dostosowuję się do możliwości dziecka.

Ideą terapii zw wykorzystaniem aplikacji Talk to me jest połączenie tradycyjnej terapii logopedycznej z innowacyjnymi możliwościami technologicznymi, której niepodważalną zaletą jest personalizowanie przez terapeutę a przez to uzyskanie zdecydowanie szybszych efektów.

Łączymy atrakcyjność formy i możliwość dostosowania jej do możliwości dziecka uzyska się szybszą poprawę w zakresie kompetencji komunikacyjnej.

GRUPY DOCELOWE

Talk to me to innowacyjna metody stymulacji mowy dzieci, która jest rodzajem terapii stosowanej  w okresie przedszkolnym w szczególności dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Nasze rozwiązanie dedykowane jest rozwiązaniem dla firm zajmujących się produkcją narzędzi terapeutycznych.

WSPÓŁPRACA

Osoby zainteresowane współpracą / pozyskaniem licencji na aplikację zapraszamy do kontaktu: hello@iticenter.pl

KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Aplikacja „ Talk to me” powstała w ramach projektu realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o. pn.: „Prace B+R prowadzące do opracowania innowacyjnej metody wczesnej diagnozy i terapii mowy dzieci przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej stymulującej rozwój mowy”, nr RPPK.01.02.00-18-0033/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

type your search
a

Reach out to us anytime and lets create a better future for all technology users together, forever. We are open to all types of collab offers and tons more.